חדשות האתר

חדשות כלליות והודעות

نقاشبداء النقاش بواسطةالردوداخر مشاركة
Pinnedעדכון גרסה - Moodle 3.3.1 صورة אורי אוהלי אורי אוהלי 0 אורי אוהלי
Mon, 11 Sep 2017, 10:40
PinnedBlackboard - תזכורת למרצים صورة אורי אוהלי אורי אוהלי 0 אורי אוהלי
Wed, 26 Apr 2017, 12:56
Pinnedתמיכה לסטודנטים صورة אורי אוהלי אורי אוהלי 0 אורי אוהלי
Wed, 31 Aug 2016, 9:14
Pinnedתמיכה - מרצים صورة אורי אוהלי אורי אוהלי 0 אורי אוהלי
Tue, 30 Aug 2016, 3:10