הרצאות מיום העיון של המסלול לתואר שני בביבליותרפיה 

12.11.2017