מערך השתלמויות המתמקדות בהיבטים הפדגוגיים של שילוב ICT בתהליכי הוראה, למידה והערכה