ברוכים הבאים למערכת מוּדל של מכללת דוד ילין

*◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**


למרצי המכללה!
התמיכה בבניין א', חדר מרצים חוזרת באופן רשמי!
מועדי התמיכה:
ימי שני ורביעי, 09:15 - 13:30: אהרון. 14:00 - 16:00: אורי
ניתן לקבוע טלפונית (02-6558146) מועדים נוספים עם אלינור, אהרון ואורי


יחידת המחשוב.

*◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**◊**_____________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

שימו לב להודעות הבאות:
החל מ-01/08/2014 מערכת המודל "הישנה" - גירסה 1.9 - תעבוד במתכונת ארכיב, 
דהיינו תתאפשר צפיה בלבד בחומרים הישנים.
עדיין ניתן יהיה ליבא קורסים משנים קודמות לשנת תשע"ה
ב- 01/10/2016 המערכת תחדל לעבוד לחלוטין והחומרים ימחקו. 
ניתן לייבא את החומר לקורסים חדשים\קיימים בגרסאות החדשות  וכך לשמור אותם.